Magická psychologie

Magická psychologie vychází z psychologie, jak ji běžně známe, a zároveň řeší i to, co běžná psychologie vyřešit neumí, tedy to, co běžně nazýváme magií. Kombinace magie a psychologie je podle nás ten nejvýhodnější přístup pro řešení každodenních i neobvyklých otázek, které každému z nás život přináší.

Pochopení a přijetí

Pomůžeme vám pochopit a přijmout vaši minulost a přítomnost. Připravíme vás na to, co vás teprve čeká. Základem magické psychologie je rozhovor mezi vámi a magickou psycholožkou.

Rozhovor s magickou psycholožkou může probíhat:

Tarot keltských draků

Během rozhovoru probíráme to, co tarotové karty o vašem životě říkají. Magická psychologie využívá tarot keltských draků. Poznáváte, že tarotové karty vyprávějí o vašich podstatných životních událostech a dějích. Tarotové karty mluví o tom, s kým jste se potkali, jak na vás působil, jaké vztahy jste spolu měli.

Mnohokrát se stává, že až při tomto rozhovoru pochopíte, jaký význam pro vás tak která životní událost nebo životní děj měly a dojdete k odpuštění a přijetí.

Ten, kdo příjme svůj život a odpustí všem, kdo vůči němu hřešili, výrazně posílí své sebevědomí a stává se více emocionálně vyrovnaným.

Vaše budoucnost vzniká již nyní. Některé události a děje, které vás teprve čekají, budou příjemné, a jiné, jak už to v životě bývá, spíše nevítané.

Pomůžeme vám připravit se na to, čemu byste se nejraději vyhnuli a udělat to tak, aby záporné síly byly co nejslabší.

Pomůžeme vám, abyste radost, štěstí, lásku a další příjemné záležitosti, které vás teprve čekají, prožili naplno a využili na maximum.

Váš zájem o naše služby nejlépe projevíte vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.