Co jsme zač

Magická psycholožka k vašim službám.

Eva Freyja Židková

Eva Freyja
Eva Freyja Židková

Jmenuji se Eva Freyja Židková. Magii se věnuji od 12ti let a tehdy jsem začala i s výkladem karet. Prošla jsem ve svém životě mnoha zkouškami, několika mystickými smrtmi, setkala jsem se s paranormálními jevy a to vše mě přivedlo k magické psychologii. Některé mé životní zkoušky byly nepříjemné, ty mě naučily nejvíce a posouvaly mě dále a dále v magické psychologii.

Jsem šťastná, že se mi podařilo přestát všechny životní zkoušky. Stala jsem se vědoma snad všech fenoménů lidské mysli. Mám ráda lidské bytosti a jejich duším s nadšením pomáhám, předávám to nejlepší ze sebe a pohlcuji to, co je třeba.

symbol Freyja
osobní symbol Evy Freyjy Židkové

Mým životním posláním je vést duše lidských bytostí k uvědomění si podstaty bytí, předávat jim lásku, pomáhat jim překonávat překážky a bariéry. Dále mým posláním je nastínit duším lidských bytostí situace, ve kterých se mohou ocitnout. A také vysvětlit, proč se jim v životě stále děje něco špatného, či nevysvětlitelného a pomoci jim toto rozebrat a vyřešit.

Realizuji rituály určené k přivolání lásky obecně či přímo lásky určité osoby, k zajištění přísunu peněz, k zajištění dobrého zdraví a k zajištění rodinného štěstí. To je typ magie, která přivolává dobro.

Take realizuji opačnou stranu magie, tu, která odpuzuje zlo. To je kupříkladu odpoutání se od nevyhovujících vztahů, ukončení minulosti nebo vyrušení nepřítele.

Pomohu vám zjistit, co se s vámi dělo v minulých životech a kým jste byli. Mohu nalézt a pomoci vám aktivovat vaše skryté schopnosti.

Váš zájem o naše služby nejlépe projevíte vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.