Povinně zveřejňované informace

Podnikatel: Eva Židková
Sídlo: Hlučínská 110/213, 725 29 Ostrava-Petřkovice
IČ: 888 79 020
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 19.08.2020
Evidenční číslo registrace: SMO/445250/20/ŽÚ/SKJ, S-SMO/445211/20/ŽÚ
Evidující úřad: Živnostenský úřad, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
DIČ: CZ9456265819